Lever et coucher de la lune Bélarus

Ville Lever de la lune Coucher de la lune Lever de la lune
Ashmyany - 01:56 15:43
Asipovichy - 01:47 15:30
Babruysk - 01:45 15:27
Baranavichy - 01:58 15:40
Barysaw - 01:47 15:32
Begoml’ - 01:48 15:35
Berëzovka - 01:59 15:44
Boruny - 01:56 15:42
Brahin - 01:42 15:20
Braslaw - 01:51 15:41
Brest - 02:08 15:48
Byalynichy - 01:42 15:27
Byaroza - 02:02 15:44
Byelaazyorsk - 02:02 15:43
Byerazino - 01:45 15:29
Bykhaw - 01:40 15:23
Chashniki - 01:43 15:31
Chavusi - 01:37 15:21
Chervyen’ - 01:47 15:31
Cherykaw - 01:36 15:19
Davyd-Haradok - 01:54 15:33
Disna - 01:46 15:36
Dobrush - 01:37 15:17
Dokshytsy - 01:49 15:37
Drahichyn - 02:02 15:42
Druya - 01:49 15:40
Drybin - 01:36 15:21
Dzyarzhynsk - 01:53 15:37
Dzyatlava - 02:00 15:44
Fanipol - 01:52 15:36