Moonrise and moonset Belarus

City Moonrise Moonset Moonrise
Ashmyany - 10:15 19:20
Asipovichy - 10:00 19:13
Babruysk - 09:57 19:11
Baranavichy - 10:09 19:25
Barysaw - 10:04 19:10
Begoml’ - 10:08 19:10
Berëzovka - 10:14 19:25
Boruny - 10:14 19:20
Brahin - 09:47 19:12
Braslaw - 10:16 19:11
Brest - 10:15 19:38
Byalynichy - 09:58 19:06
Byaroza - 10:11 19:31
Byelaazyorsk - 10:10 19:31
Byerazino - 10:00 19:10
Bykhaw - 09:54 19:05
Chashniki - 10:04 19:05
Chavusi - 09:52 19:01
Chervyen’ - 10:02 19:12
Cherykaw - 09:50 19:00
Davyd-Haradok - 10:01 19:24
Disna - 10:11 19:06
Dobrush - 09:45 19:05
Dokshytsy - 10:10 19:11
Drahichyn - 10:09 19:32
Druya - 10:15 19:08
Drybin - 09:53 19:00
Dzyarzhynsk - 10:07 19:18
Dzyatlava - 10:13 19:26
Fanipol - 10:07 19:17