Moonrise and moonset Belarus

City Moonrise Moonset Moonrise
Ashmyany - 14:17 22:28
Asipovichy - 14:00 22:23
Babruysk - 13:57 22:21
Baranavichy - 14:10 22:34
Barysaw - 14:05 22:19
Begoml’ - 14:10 22:18
Berëzovka - 14:15 22:33
Boruny - 14:15 22:28
Brahin - 13:46 22:23
Braslaw - 14:19 22:17
Brest - 14:14 22:49
Byalynichy - 13:59 22:15
Byaroza - 14:11 22:42
Byelaazyorsk - 14:10 22:41
Byerazino - 14:01 22:18
Bykhaw - 13:55 22:15
Chashniki - 14:06 22:13
Chavusi - 13:53 22:10
Chervyen’ - 14:03 22:22
Cherykaw - 13:50 22:10
Davyd-Haradok - 14:00 22:34
Disna - 14:14 22:13
Dobrush - 13:45 22:16
Dokshytsy - 14:12 22:18
Drahichyn - 14:09 22:43
Druya - 14:18 22:15
Drybin - 13:54 22:08
Dzyarzhynsk - 14:08 22:27
Dzyatlava - 14:14 22:35
Fanipol - 14:08 22:26