Mondaufgang und Monduntergang Weißrussland

Stadt Mondaufgang Monduntergang Mondaufgang
Ashmyany 03:05 10:55 -
Asipovichy 02:48 10:50 -
Babruysk 02:45 10:48 -
Baranavichy 02:58 11:01 -
Barysaw 02:54 10:45 -
Begoml’ 02:58 10:44 -
Berëzovka 03:03 11:00 -
Boruny 03:04 10:55 -
Brahin 02:33 10:50 -
Braslaw 03:08 10:43 -
Brest 03:02 11:17 -
Byalynichy 02:47 10:41 -
Byaroza 02:59 11:09 -
Byelaazyorsk 02:58 11:09 -
Byerazino 02:49 10:45 -
Bykhaw 02:42 10:42 -
Chashniki 02:55 10:39 -
Chavusi 02:41 10:37 -
Chervyen’ 02:51 10:48 -
Cherykaw 02:38 10:37 -
Davyd-Haradok 02:47 11:02 -
Disna 03:03 10:38 -
Dobrush 02:32 10:43 -
Dokshytsy 03:01 10:44 -
Drahichyn 02:56 11:10 -
Druya 03:07 10:40 -
Drybin 02:42 10:35 -
Dzyarzhynsk 02:56 10:54 -
Dzyatlava 03:02 11:02 -
Fanipol 02:56 10:53 -