Månuppgång och månnedgång Frederikshåb

februari 2023

Datum Månuppgång Månnedgång Månuppgång
1 februari 2023 - 08:02 10:24
2 februari 2023 - 09:12 11:02
3 februari 2023 - 09:34 12:26
4 februari 2023 - 09:38 14:05
5 februari 2023 - 09:37 15:43
6 februari 2023 - 09:35 17:17
7 februari 2023 - 09:33 18:47
8 februari 2023 - 09:30 20:14
9 februari 2023 - 09:27 21:42
10 februari 2023 - 09:23 23:12
11 februari 2023 - 09:20 -
12 februari 2023 00:46 09:17 -
13 februari 2023 02:27 09:14 -
14 februari 2023 04:20 09:11 -
15 februari 2023 06:22 09:11 -
16 februari 2023 - 00:00 00:00
17 februari 2023 08:48 11:14 -
18 februari 2023 08:49 13:28 -
19 februari 2023 08:46 15:36 -
20 februari 2023 08:44 17:36 -
21 februari 2023 08:40 19:26 -
22 februari 2023 08:37 21:11 -
23 februari 2023 08:34 22:54 -
24 februari 2023 - - 08:31
25 februari 2023 - 00:36 08:28
26 februari 2023 - 02:19 08:25
27 februari 2023 - 04:04 08:24
28 februari 2023 - 05:49 08:26