Alba e tramonto lunare Kapchorwa, Uganda

Data Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
1 febbraio 2019 04:01 16:20 -
2 febbraio 2019 04:51 17:10 -
3 febbraio 2019 05:40 17:58 -
4 febbraio 2019 06:27 18:45 -
5 febbraio 2019 07:13 19:32 -
6 febbraio 2019 07:58 20:16 -
7 febbraio 2019 08:41 20:59 -
8 febbraio 2019 09:23 21:42 -
9 febbraio 2019 10:04 22:24 -
10 febbraio 2019 10:46 23:08 -
11 febbraio 2019 11:30 23:53 -
12 febbraio 2019 - - 12:15
13 febbraio 2019 - 00:41 13:04
14 febbraio 2019 - 01:33 13:57
15 febbraio 2019 - 02:28 14:54
16 febbraio 2019 - 03:27 15:55
17 febbraio 2019 - 04:29 16:57
18 febbraio 2019 - 05:31 17:59
19 febbraio 2019 - 06:32 19:00
20 febbraio 2019 - 07:30 19:57
21 febbraio 2019 - 08:25 20:52
22 febbraio 2019 - 09:18 21:45
23 febbraio 2019 - 10:09 22:36
24 febbraio 2019 - 10:59 23:27
25 febbraio 2019 - 11:48 -
26 febbraio 2019 00:17 12:37 -
27 febbraio 2019 01:08 13:27 -
28 febbraio 2019 01:58 14:17 -