Alba e tramonto lunare Gardabani, Georgia

Data Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
1 dicembre 2022 - 00:39 14:16
2 dicembre 2022 - 01:50 14:39
3 dicembre 2022 - 02:58 15:01
4 dicembre 2022 - 04:05 15:23
5 dicembre 2022 - 05:12 15:48
6 dicembre 2022 - 06:19 16:15
7 dicembre 2022 - 07:26 16:47
8 dicembre 2022 - 08:29 17:27
9 dicembre 2022 - 09:30 18:12
10 dicembre 2022 - 10:22 19:06
11 dicembre 2022 - 11:07 20:04
12 dicembre 2022 - 11:45 21:06
13 dicembre 2022 - 12:15 22:08
14 dicembre 2022 - 12:41 23:11
15 dicembre 2022 - 13:04 -
16 dicembre 2022 00:13 13:26 -
17 dicembre 2022 01:17 13:46 -
18 dicembre 2022 02:21 14:07 -
19 dicembre 2022 03:29 14:31 -
20 dicembre 2022 04:40 14:59 -
21 dicembre 2022 05:57 15:34 -
22 dicembre 2022 07:16 16:19 -
23 dicembre 2022 08:32 17:17 -
24 dicembre 2022 09:40 18:27 -
25 dicembre 2022 10:35 19:47 -
26 dicembre 2022 11:18 21:07 -
27 dicembre 2022 11:52 22:25 -
28 dicembre 2022 12:19 23:40 -
29 dicembre 2022 - - 12:43
30 dicembre 2022 - 00:50 13:06
31 dicembre 2022 - 01:58 13:28