Alba e tramonto lunare Thimphu, Bhutan

Data Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
1 febbraio 2023 - 03:26 13:48
2 febbraio 2023 - 04:20 14:38
3 febbraio 2023 - 05:11 15:31
4 febbraio 2023 - 05:58 16:26
5 febbraio 2023 - 06:39 17:22
6 febbraio 2023 - 07:16 18:17
7 febbraio 2023 - 07:49 19:11
8 febbraio 2023 - 08:19 20:04
9 febbraio 2023 - 08:48 20:58
10 febbraio 2023 - 09:16 21:52
11 febbraio 2023 - 09:46 22:47
12 febbraio 2023 - 10:17 23:46
13 febbraio 2023 - 10:52 -
14 febbraio 2023 00:47 11:34 -
15 febbraio 2023 01:53 12:22 -
16 febbraio 2023 03:00 13:20 -
17 febbraio 2023 04:05 14:26 -
18 febbraio 2023 05:06 15:38 -
19 febbraio 2023 05:59 16:51 -
20 febbraio 2023 06:44 18:02 -
21 febbraio 2023 07:25 19:10 -
22 febbraio 2023 08:00 20:15 -
23 febbraio 2023 08:34 21:18 -
24 febbraio 2023 09:08 22:19 -
25 febbraio 2023 09:43 23:20 -
26 febbraio 2023 - - 10:19
27 febbraio 2023 - 00:20 10:59
28 febbraio 2023 - 01:19 11:44