Alba e tramonto lunare Baku, Azerbaigian

Data Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
1 dicembre 2021 03:49 15:22 -
2 dicembre 2021 05:05 15:53 -
3 dicembre 2021 06:23 16:29 -
4 dicembre 2021 07:44 17:15 -
5 dicembre 2021 09:02 18:10 -
6 dicembre 2021 10:12 19:16 -
7 dicembre 2021 11:10 20:29 -
8 dicembre 2021 11:56 21:43 -
9 dicembre 2021 12:33 22:55 -
10 dicembre 2021 - - 13:03
11 dicembre 2021 - 00:03 13:28
12 dicembre 2021 - 01:08 13:51
13 dicembre 2021 - 02:10 14:13
14 dicembre 2021 - 03:11 14:35
15 dicembre 2021 - 04:12 15:00
16 dicembre 2021 - 05:13 15:27
17 dicembre 2021 - 06:13 15:58
18 dicembre 2021 - 07:14 16:34
19 dicembre 2021 - 08:12 17:18
20 dicembre 2021 - 09:06 18:07
21 dicembre 2021 - 09:54 19:04
22 dicembre 2021 - 10:34 20:05
23 dicembre 2021 - 11:10 21:08
24 dicembre 2021 - 11:40 22:12
25 dicembre 2021 - 12:07 23:17
26 dicembre 2021 - 12:32 -
27 dicembre 2021 00:23 12:56 -
28 dicembre 2021 01:31 13:21 -
29 dicembre 2021 02:41 13:49 -
30 dicembre 2021 03:55 14:21 -
31 dicembre 2021 05:13 15:00 -