Salida y puesto de la luna Taiwán

Ciudad Salida de la luna Puesto de la luna Salida de la luna
Banqiao 04:52 19:09 -
Buli 04:57 19:09 -
Daxi 04:53 19:10 -
Douliu 04:59 19:10 -
Hengchun 05:03 19:05 -
Hualian 04:54 19:06 -
Kaohsiung 05:03 19:08 -
Keelung 04:51 19:08 -
Lugu 04:58 19:09 -
Ma-kung 05:04 19:13 -
Nantou 04:58 19:10 -
Taichung 04:58 19:10 -
Tainan City 05:03 19:10 -
Taipei 04:52 19:09 -
Taitung City 04:59 19:05 -
Taoyuan City 04:53 19:10 -
Xinzhushi 04:55 19:11 -
Yilan 04:51 19:07 -
Yujing 05:01 19:09 -
Zhongxing New Village 04:58 19:10 -