Salida y puesto de la luna Taiwán

Ciudad Salida de la luna Puesto de la luna Salida de la luna
Banqiao - 10:04 22:22
Buli - 10:06 22:24
Daxi - 10:05 22:22
Douliu - 10:08 22:26
Hengchun - 10:07 22:25
Hualian - 10:04 22:21
Kaohsiung - 10:08 22:27
Keelung - 10:03 22:21
Lugu - 10:07 22:25
Ma-kung - 10:12 22:30
Nantou - 10:07 22:25
Taichung - 10:07 22:25
Tainan City - 10:09 22:27
Taipei - 10:04 22:21
Taitung City - 10:05 22:23
Taoyuan City - 10:05 22:22
Xinzhushi - 10:06 22:24
Yilan - 10:03 22:21
Yujing - 10:08 22:26
Zhongxing New Village - 10:07 22:25