Mondaufgang und Monduntergang Porto-Novo, Benin

Datum Mondaufgang Monduntergang Mondaufgang
1 Dezember 2021 03:48 16:04 -
2 Dezember 2021 04:43 16:55 -
3 Dezember 2021 05:42 17:52 -
4 Dezember 2021 06:46 18:53 -
5 Dezember 2021 07:53 19:58 -
6 Dezember 2021 08:59 21:04 -
7 Dezember 2021 10:02 22:07 -
8 Dezember 2021 11:00 23:06 -
9 Dezember 2021 - - 11:52
10 Dezember 2021 - 00:00 12:38
11 Dezember 2021 - 00:50 13:21
12 Dezember 2021 - 01:37 14:01
13 Dezember 2021 - 02:21 14:39
14 Dezember 2021 - 03:05 15:19
15 Dezember 2021 - 03:49 15:58
16 Dezember 2021 - 04:34 16:40
17 Dezember 2021 - 05:22 17:25
18 Dezember 2021 - 06:11 18:12
19 Dezember 2021 - 07:01 19:01
20 Dezember 2021 - 07:52 19:53
21 Dezember 2021 - 08:43 20:44
22 Dezember 2021 - 09:32 21:35
23 Dezember 2021 - 10:18 22:24
24 Dezember 2021 - 11:03 23:13
25 Dezember 2021 - 11:46 -
26 Dezember 2021 00:00 12:28 -
27 Dezember 2021 00:48 13:11 -
28 Dezember 2021 01:37 13:55 -
29 Dezember 2021 02:28 14:42 -
30 Dezember 2021 03:24 15:34 -
31 Dezember 2021 04:23 16:30 -