Maansopgang en maansondergang Wit-Rusland

Stad Maansopgang Maansondergang Maansopgang
Ashmyany 08:14 16:48 -
Asipovichy 07:58 16:42 -
Babruysk 07:55 16:40 -
Baranavichy 08:08 16:53 -
Barysaw 08:03 16:38 -
Begoml’ 08:07 16:37 -
Berëzovka 08:13 16:52 -
Boruny 08:13 16:47 -
Brahin 07:45 16:41 -
Braslaw 08:15 16:37 -
Brest 08:13 17:07 -
Byalynichy 07:57 16:34 -
Byaroza 08:10 17:00 -
Byelaazyorsk 08:09 17:00 -
Byerazino 07:59 16:38 -
Bykhaw 07:52 16:34 -
Chashniki 08:03 16:32 -
Chavusi 07:51 16:30 -
Chervyen’ 08:01 16:41 -
Cherykaw 07:48 16:29 -
Davyd-Haradok 07:59 16:53 -
Disna 08:10 16:33 -
Dobrush 07:43 16:34 -
Dokshytsy 08:09 16:38 -
Drahichyn 08:08 17:01 -
Druya 08:14 16:35 -
Drybin 07:51 16:28 -
Dzyarzhynsk 08:06 16:46 -
Dzyatlava 08:12 16:54 -
Fanipol 08:06 16:45 -