Alba e tramonto lunare Kapchorwa, Uganda

Data Alba lunare Tramonto lunare Alba lunare
1 novembre 2018 00:56 13:27 -
2 novembre 2018 01:52 14:20 -
3 novembre 2018 02:46 15:12 -
4 novembre 2018 03:38 16:02 -
5 novembre 2018 04:28 16:51 -
6 novembre 2018 05:18 17:40 -
7 novembre 2018 06:07 18:28 -
8 novembre 2018 06:57 19:18 -
9 novembre 2018 07:48 20:08 -
10 novembre 2018 08:38 20:58 -
11 novembre 2018 09:29 21:48 -
12 novembre 2018 10:19 22:38 -
13 novembre 2018 11:08 23:26 -
14 novembre 2018 - - 11:55
15 novembre 2018 - 00:13 12:41
16 novembre 2018 - 00:59 13:25
17 novembre 2018 - 01:44 14:09
18 novembre 2018 - 02:28 14:52
19 novembre 2018 - 03:12 15:36
20 novembre 2018 - 03:58 16:21
21 novembre 2018 - 04:45 17:09
22 novembre 2018 - 05:35 17:59
23 novembre 2018 - 06:28 18:53
24 novembre 2018 - 07:25 19:51
25 novembre 2018 - 08:23 20:51
26 novembre 2018 - 09:25 21:52
27 novembre 2018 - 10:24 22:51
28 novembre 2018 - 11:23 23:49
29 novembre 2018 - 12:18 -
30 novembre 2018 00:43 13:10 -