Mondaufgang und Monduntergang Vaiusu, Samoa

Datum Mondaufgang Monduntergang Mondaufgang
1 September 2018 - 10:16 23:05
2 September 2018 - 11:01 00:00
3 September 2018 - 11:50 -
4 September 2018 00:57 12:43 -
5 September 2018 01:57 13:41 -
6 September 2018 02:57 14:41 -
7 September 2018 03:56 15:45 -
8 September 2018 04:53 16:47 -
9 September 2018 05:47 17:49 -
10 September 2018 06:38 18:49 -
11 September 2018 07:26 19:47 -
12 September 2018 08:11 20:42 -
13 September 2018 08:56 21:37 -
14 September 2018 09:41 22:29 -
15 September 2018 10:25 23:22 -
16 September 2018 - - 11:11
17 September 2018 - 00:13 11:58
18 September 2018 - 01:04 12:46
19 September 2018 - 01:53 13:35
20 September 2018 - 02:41 14:23
21 September 2018 - 03:27 15:13
22 September 2018 - 04:10 16:02
23 September 2018 - 04:52 16:50
24 September 2018 - 05:33 17:40
25 September 2018 - 06:12 18:28
26 September 2018 - 06:52 19:18
27 September 2018 - 07:33 20:09
28 September 2018 - 08:15 21:01
29 September 2018 - 09:00 21:56
30 September 2018 - 10:47 23:52